THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG LỚP PHỦ NANO CHỐNG TRẦY TUYỆT ĐỐI

Nghiên cứu thành công lớp sơn phủ bóng chống trầy cực cao. Dự trên nguyên tắc tạo thành mạng lưới nano cấp độ phân tử bền vững, có thể sơn xịt và đóng rắn trong điều kiện môi trường bình thường!

Ứng dụng cho nghành sơn, xi mạ, sơn oto, sơn cửa, sơn mặt bàn, sơn quảng cáo, bất kỳ chỗ nào cần chống trầy.

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - £0.00