Magic Chrome #11 – HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH PHA HỖN HỢP HOÁ CHẤT A&B – MAGIC CHROME

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH PHA HỖN HỢP HOÁ CHẤT A&B

Video hướng dẫn cách pha hỗn hợp A từ chất A1, A2, A3(tổng 1lit) vào 4lit nước sạch Aquafina

Cách pha hỗn hợp B từ chất B nguyên chất vào 4lit nước Aquafina

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - £0.00